«Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ66

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 28/03/2019

Λήξη: 30/09/2019

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-06-28T12:12:55+00:00