«Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Β΄ Φάση)»

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ82, Α/Α ΟΠΣ: 4081

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 20/12/2019

Λήξη: 15/07/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 3.050.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-06-05T12:22:07+00:00