«Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ/Δράσεις Εμψύχωσης, Υποστήριξης και Δημοσιότητας»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 2

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 12/07/2018

Λήξη: 30/11/2023

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 4.275.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2018-07-13T11:06:17+00:00