1η Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΓΤΑΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4.3.1./ΕΥΔΠ_921η

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 20/12/2019

Λήξη: 30/11/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 12.520.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-10-06T17:18:01+00:00