Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων»

MIS: 5041950

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 29/07/2019

Προϋπολογισμός: 336.850,21 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-08-02T16:29:59+00:00