«ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

MIS: 5044893

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 10/09/2019

Προϋπολογισμός: 306.720,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-09-11T14:00:23+00:00