«Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στον Δήμο Κορινθίων με περιοχή Ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»

MIS: 5045261

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 10/09/2019

Προϋπολογισμός: 362.880,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-09-11T14:02:27+00:00