«ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

MIS: 5063323

Δικαιούχος: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 17/11/2020

Προϋπολογισμός: 3.786.367,38 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-11-28T11:13:46+00:00