Προμήθεια μηχανημάτων τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ – Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ)

MIS: 5027245

Δικαιούχος: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 27/03/2018

Προϋπολογισμός: 390.000,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-02-12T12:48:12+00:00