«Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο»

MIS: 5041684

Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 16/05/2019

Προϋπολογισμός: 410.520,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-06-06T20:47:03+00:00