«Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα»

MIS: 5041683

Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 16/05/2019

Προϋπολογισμός: 407.410,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-06-06T21:04:05+00:00