«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

MIS: 5029848

Δικαιούχος: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/07/2019

Προϋπολογισμός: 198.000,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-01-04T14:47:43+00:00