«Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ»

MIS: 5035327

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ταμείο Συνοχής

Ημερομηνία Ένταξης: 12/03/2019

Προϋπολογισμός: 135.079.023,54 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-03-13T12:35:49+00:00