«Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με Νοητική υστέρηση Η/ΚΑΙ Αναπηρίες (2018-2019)»

MIS: 5030902

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Ημερομηνία Ένταξης: 24/07/2018

Προϋπολογισμός: 436.800,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-02-06T10:46:26+00:00