«ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)»

MIS: 5070046

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 26/02/2021

Προϋπολογισμός: 724.102,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-03-01T12:19:49+00:00