«Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων»

MIS: 5063657

Δικαιούχος: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 05/10/2020

Προϋπολογισμός: 1.399.924,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-10-06T17:08:37+00:00