«Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

MIS: 5070592

Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 19/08/2020

Προϋπολογισμός: 16.385.600,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-08-20T16:12:18+00:00