«Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας»

MIS: 5044938

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/08/2019

Προϋπολογισμός: 323.521,69 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-09-16T18:27:59+00:00