«Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λεβιδίου»

MIS: 5044936

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 06/08/2019

Προϋπολογισμός: 170.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-07-03T16:29:04+00:00