ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

MIS: 5070488

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 12/08/2020

Προϋπολογισμός: 4.900.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-08-26T10:54:12+00:00