«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΛΙΑΝΩΝ»

MIS: 5033580

Δικαιούχος: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/03/2019

Προϋπολογισμός: 339.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-03-13T12:24:12+00:00