«Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους»

MIS: 5034824

Δικαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 15/05/2019

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-05-20T16:03:25+00:00