«Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 το Έτος 2019»

MIS: 5041443

Δικαιούχος: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 31/01/2019

Προϋπολογισμός: 170.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-02-04T22:58:21+00:00