«Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου Πολιτισμού στο Δήμο Οιχαλίας με Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας»

MIS: 5035511

Δικαιούχος: Δήμος Οιχαλίας

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 15/05/2019

Προϋπολογισμός: 271.400,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-05-20T16:17:43+00:00