«ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ»

MIS: 5043329

Δικαιούχος: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 03/12/2020

Προϋπολογισμός: 1.301.717,23 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-12-15T12:38:11+00:00