«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Κάψια Δ.Ε. Μαντινείας»

MIS: 5044940

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 30/07/2019

Προϋπολογισμός: 120.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-08-02T16:35:26+00:00