«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

MIS: 5033681

Δικαιούχος: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 10/07/2019

Προϋπολογισμός: 450.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-07-22T13:05:00+00:00