«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΤΑΛΑ (ΛΑΦ ΣΠΑΡΤΗΣ)»

MIS: 5041699

Δικαιούχος: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤ. ΙΟΝΙΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 10/07/2019

Προϋπολογισμός: 402.637,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-12-18T14:18:07+00:00