«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)»

MIS: 5070600

Δικαιούχος: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 11/12/2020

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-12-15T12:58:00+00:00