«Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας»

MIS: 5045562

Δικαιούχος: "IASIS"-ΑΜΚΕ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 16/09/2019

Προϋπολογισμός: 330.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-09-19T12:03:40+00:00