«Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας»

MIS: 5052171

Δικαιούχος: Επιμελητήριο Αρκαδίας

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 31/03/2020

Προϋπολογισμός: 227.676,40 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-04-01T01:22:41+00:00