«Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Ά Φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα»

MIS: 5037899

Δικαιούχος: Δήμος Καλαμάτας

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 06/09/2019

Προϋπολογισμός: 650.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-09-16T15:51:04+00:00