«Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά»

MIS: 5038694

Δικαιούχος: Δήμος Καλαμάτας

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 06/09/2019

Προϋπολογισμός: 850.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-09-16T15:48:40+00:00