«Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και Κοινόχρηστων Χώρων στην Τ.Κ. Ριζών»

MIS: 5044939

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/07/2019

Προϋπολογισμός: 210.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-08-02T16:29:23+00:00