Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
104, 2020

Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων Πελοποννήσου

1 Απριλίου 2020|

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκαν 5 νέες πράξεις  στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020». Οι αποφάσεις αφορούν την ένταξη των προτάσεων των επιμελητηρίων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας Λακωνίας και Μεσσηνίας, με συνολικό προϋπολογισμό (και [...]

2703, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ80

27 Μαρτίου 2020|

Τροποποίηση ως προς την Λήξη Υποβολής: 30/07/2020 Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2703, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ79

27 Μαρτίου 2020|

Τροποποίηση ως προς την Λήξη Υποβολής: 03/06/2020 Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2703, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση των Υποδομών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κτιριακές Υποδομές» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ76

27 Μαρτίου 2020|

Τροποποίηση ως προς την Λήξη Υποβολής: 30/06/2020 Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2703, 2020

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

27 Μαρτίου 2020|

Τα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα δράση αφορούν σε μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού στη γεωργία και συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό [...]

2703, 2020

Απόφαση Ένταξης για τη «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» – ΟΠΣ 5055336

27 Μαρτίου 2020|

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:   Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε προμήθεια μηχανημάτων κυρίως γεωτεχνικών έργων, που θα φυλάσσονται σε στρατιωτικές Μονάδες της Πελοποννήσου και θα μπορούν να επέμβουν άμεσα, για την αντιμετώπιση ή/και πρόληψη φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων  έκτακτης ανάγκης καθώς και αποκατάσταση ζημιών. Τα υπόψη μηχανήματα αποτελούνται από [...]

1803, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633

18 Μαρτίου 2020|

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» Η τροποποίηση αυτή αφορά την  αύξηση προϋπολογισμού, [...]

1803, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον Ρομά, (επιδότηση ενοικίου στέγασης)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ81

18 Μαρτίου 2020|

Τροποποίηση ως προς την Λήξη Υποβολής: 31/07/2020 Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

1703, 2020

Τροποποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» – ΟΠΣ: 5041756

17 Μαρτίου 2020|

Αντικείμενο τροποποίησης Η τροποποίηση έγινε ως προς τη προσθήκη νέου υποέργου με τίτλο "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες". Το νέο συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται σε € 2.997.970,00 Δείτε εδώ την Εντεταγμένη Πράξη

1703, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ86

17 Μαρτίου 2020|

Τροποποίηση ως προς την Λήξη Υποβολής: 27/07/2020 Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα