Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
1607, 2019

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με ΟΠΣ 5029848

16 Ιουλίου 2019|

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται ως προς την ημερομηνία λήξης της Πράξης. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

1607, 2019

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Αντικατάσταση δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου υδατικών έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιόπυργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης» με ΟΠΣ 5026227

16 Ιουλίου 2019|

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται ως προς τον προϋπολογισμό του Υποέργου 2. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

507, 2019

Απόφαση Ένταξης για την «Δίκτυο δομών κα υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» – ΟΠΣ 5043329

5 Ιουλίου 2019|

Μικρή περιγραφή: Η Πράξη αποτελείται από 3 Υποέργα: Υπ1: Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου (ΠΚ): Στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ κ.ά.) και την παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες [...]

307, 2019

Απόφαση Ένταξης για τα «Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση η/και αναπηρίες (2019-2020)» – ΟΠΣ 5047044

3 Ιουλίου 2019|

Μικρή περιγραφή: Η πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η αποδέσμευση των εχόντων υπό την προστασία τους άτομα/παιδιά που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες [...]

307, 2019

Απόφαση Ένταξης για την «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2019-2020» – ΟΠΣ 5047043

3 Ιουλίου 2019|

Μικρή περιγραφή: Η πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με σκοπό την βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Συγκεκριμένα αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής φροντίδας και φύλαξης παιδιών [...]

107, 2019

Απόφαση Ένταξης για την «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – ΟΠΣ 5041685

1 Ιουλίου 2019|

Μικρή περιγραφή: Η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες. Οι αποστάσεις, το οδικό δίκτυο [...]

2806, 2019

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» [Έκδοση 2/0] – ΑΠ ΠΕΛ66

28 Ιουνίου 2019|

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΠΕΛ66, Α/Α ΟΠΣ:3608 αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 30-9-2019. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα   Σύντομη Περιγραφή: Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και [...]

2706, 2019

Απόρριψη της Πράξης «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034780 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»

27 Ιουνίου 2019|

Ανακοίνωση απόρριψης της πράξης «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας», η οποία υποβλήθηκε στην πρόσκληση ΠΕΛ 55 με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ)», με προϋπολογισμό 1.725.000€. Η πράξη απορρίφθηκε λόγω αιτήματος απόσυρσης της πράξης από τον [...]

1806, 2019

Ανακοίνωση: «5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020»

18 Ιουνίου 2019|

Η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στην Τρίπολη (Πνευματικό Κέντρο Δ. Τρίπολης). Δείτε εδώ συνημμένα την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, το Δελτίο Συμμετοχής καθώς και το υλικό του φακέλου της συνεδρίασης.

1406, 2019

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου» – ΟΠΣ 5010830

14 Ιουνίου 2019|

Η Τροποποίηση αφορά το χρονοδιάγραμμα λήξης της Πράξης και την τιμή στόχου του δείκτη CO19. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης