Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
804, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «Αντικατάσταση δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου υδατικών έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιόπυργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης» με κωδικό ΟΠΣ 5026227

8 Απριλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά μείωση του προϋπολογισμού στα 1.184.349,12 €.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

804, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5009797

8 Απριλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της Πράξης έως 30-06-20213   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

804, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» με κωδικό ΟΠΣ 5029176

8 Απριλίου 2021|

Η Τροποποίηση αφορά μείωση του προϋπολογισμού στα 1.083.113,78 €.     Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

804, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5070488

8 Απριλίου 2021|

  Η τροποποίηση αφορά : Αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (προσθήκη μη επιλέξιμου ποσού από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ) στον προϋπολογισμό. Προϋπολογισμός: Αλλαγή από 4.900.000 € επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση δαπάνη σε συνολικό προϋπολογισμό 6.200.000 €, με επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση δαπάνη 4.900.000 € και 1.300.000 € από Εθνικούς πόρους.     Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της [...]

704, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5047035

7 Απριλίου 2021|

Νέα  ημερομηνία λήξης της Πράξης στις 29/04/2023   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

704, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5044821

7 Απριλίου 2021|

Νέος προϋπολογισμός πράξης: 597,784.54 €   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

104, 2021

Tροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5008012

1 Απριλίου 2021|

  Η τροποποίηση αφορά παράταση της ημερομηνίας λήξης της Πράξης έως 23-12-2021 καθώς και μείωση του συνολικού προϋπολογισμού στο ύψος της σύμβασης (301.012,94 €).   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

2903, 2021

Τροποποίηση της πρόσκλησης ΠΕΛ95 με τίτλο «Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

29 Μαρτίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά:   παράταση του χρόνου λήξης από 31/03/2021 σε 31/5/2021   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2903, 2021

Τροποποίησης της Πράξης: «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041641

29 Μαρτίου 2021|

Η πράξη περιλαμβάνει την ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων πλατειών και δρόμων στην T.Κ. Αλέας του Δήμου Τρίπολης και, ειδικότερα του ανατολικού άξονα, που συνδέει το Μουσείο με τον Αρχαιολογικό χώρο του Ιερού της Αλέας Αθηνάς και τμήμα του Δυτικού άξονα, από το Μουσείο έως την πλατεία πίσω από το Μουσείο. [...]

2403, 2021

Έκτη (6η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

24 Μαρτίου 2021|

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα