Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
308, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση Οικιστικού περιβάλλοντος Δήμου Δυτικής Μάνης»

3 Αυγούστου 2020|

Η τροποποίηση αφορά παράταση προθεσμίας υποβολής από 30/07/2020 σε 30/09/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

308, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσική κληρονομιάς» – ΟΧΕ4/ αα ΟΠΣ:4223

3 Αυγούστου 2020|

Η τροποποίηση αφορά παράταση προθεσμίας υποβολής από 30/07/2020 σε 30/09/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

308, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης»

3 Αυγούστου 2020|

Η τροποποίηση αφορά παράταση προθεσμίας υποβολής από 30/07/2020 σε 30/09/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

308, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς»

3 Αυγούστου 2020|

Η τροποποίηση αφορά παράταση προθεσμίας υποβολής από 30/07/2020 σε 30/09/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

308, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Κατασκευή / βελτίωση υποδομών άθλησης»

3 Αυγούστου 2020|

Η τροποποίηση αφορά παράταση προθεσμίας υποβολής από 30/07/2020 σε 30/09/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

308, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» – ΠΕΛ93

3 Αυγούστου 2020|

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 - 2020 η Πρόσκληση ΠΕΛ93 με τίτλο «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021». Η δράση, προϋπολογισμού 4.900.000,00€, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που [...]

308, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (2020-2021)» – ΠΕΛ94

3 Αυγούστου 2020|

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 - 2020 η Πρόσκληση ΠΕΛ94 με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (2020-2021)». Η δράση, προϋπολογισμού 200.000,00€, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας [...]

3007, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «1η Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

30 Ιουλίου 2020|

Η τροποποίηση της πρόσκλησης αφορά την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως τις 30/09/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2907, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες» – ΠΕΛ91

29 Ιουλίου 2020|

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελλοπόνησου 2014 - 2020 η Πρόσκληση ΠΕΛ91 με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες». Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες [...]

2907, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΠΕΛ80

29 Ιουλίου 2020|

Για την τροποποίηση της Πρόσκλησης ΠΕΛ80 «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Εκδόθηκε, στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020, τροποποίηση της  Πρόσκλησης ΠΕΛ80 με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια [...]