Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
1810, 2019

Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δ.Κ Μολάων» με κωδικό ΟΠΣ 5007833

18 Οκτωβρίου 2019|

Αντικείμενο τροποποίησης: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία που είχε προβλεφθεί για την λήξη της πράξης ήταν η 30/9/2019, εντός της ημερομηνίας αυτής δεν θα μπορούσε να γίνει η οριστική παραλαβή του έργου αφού αυτή γίνεται συνήθως μέχρι και εικοσιένα μήνες μετά την λήξη του φυσικού αντικειμένου. Ημερομηνία λήξης του φυσικού [...]

710, 2019

Τροποποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ» με κωδικούς ΟΠΣ 5002436 & 5002468

7 Οκτωβρίου 2019|

Η τροποποίηση αφορά στην επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας έως 30-6-2022 με την αντίστοιχη αύξηση οικονομικού αντικειμένου. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5002436 Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5002468  

410, 2019

Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5034532

4 Οκτωβρίου 2019|

Η τροποποίηση αφορά συμπλήρωση και λεπτομερέστερη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

310, 2019

Τροποποίηση της Πράξης «Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ίσθμιας» με κωδικό ΟΠΣ 5007895

3 Οκτωβρίου 2019|

Μικρή περιγραφή Ανέγερση του Νέου Δημοτικού σχολείου Ίσθμιας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Κυρά Βρύση Ίσθμιας επί της ασφαλτοστρωμένης οδού Ίσθμιας- Εξαμιλλίων. Το σχολείο αποτελείται από ένα κτίριο Εμβαδού επιφανείας 1.173 μ2 και συνολικής δόμησης 2033 μ2 με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα που περιλαμβάνει ισόγειο [...]

310, 2019

Τροποποίηση της Πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων/Β ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5004008

3 Οκτωβρίου 2019|

Μικρή περιγραφή Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων στον οικισμό Λεωνιδίου συνολικού μήκους 23.185,00 μ με καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς μήκους 2.900 μμ και τέσσερα (4) αντλιοστάσια. Επιπλέον, αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λεωνιδίου δυναμικότητας 6.440 ικ (φάση κατασκευής 20ετία) με [...]

310, 2019

Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»/Β΄ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002225

3 Οκτωβρίου 2019|

Μικρή περιγραφή   Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή προσθήκης κατ' επέκταση νέας πτέρυγας για την εγκατάσταση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ στο ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δυναμικότητας 42 κλινών. Το νέο τμήμα θα λειτουργεί υποστηριζόμενο από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ενώ θα έχει την δυνατότητα, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, να [...]

2409, 2019

Απόφαση Ένταξης για τη «Δημιουργία σύγχρονων μέσων προβολής των πολιτιστικών και των τουριστικών πόρων της Καλαμάτας» – ΟΠΣ 5041844

24 Σεπτεμβρίου 2019|

Στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καλαμάτας επιδιώκεται η προώθηση των αρχών της «έξυπνης πόλης» μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της καινοτομίας με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθούν δύο καινοτόμα τουριστικά καταστήματα πληροφόρησης (info [...]

2009, 2019

Τροποποίηση της Πράξης «ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009400

20 Σεπτεμβρίου 2019|

Η τροποποίηση αφορά διόρθωση του προϋπολογισμού στο ύψος της σύμβασης και αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της πράξης. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη  

1909, 2019

Απόφαση Ένταξης για την «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας» – ΟΠΣ 5045562

19 Σεπτεμβρίου 2019|

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά Το συγκεκριμένο έργο αφορά τη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας με στόχο να παρέχεται θεραπευτική φροντίδα βάσει ημερήσιου προγράμματος των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και άλλες νοητικές και ψυχιατρικές Διαταραχές στην Τρίτη Ηλικία καθώς και στην ενημέρωση και ψυχοκοινωνική ενίσχυση των φροντιστών τους και του ευρύτερου [...]

1609, 2019

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων» [Έκδοση 2/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ10

16 Σεπτεμβρίου 2019|

Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 31 Οκτώβρη 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων» στα πλαίσια του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020». Στοιχεία Πρόσκλησης: Πρόσκληση ««Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων» Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ10 Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020 Περίοδος Υποβολής Έναρξη: 30/07/2019 [...]