Ανακοινώσεις

/Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες»

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως [...]

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες» 2020-09-25T13:34:42+00:00

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος»»

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων [...]

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος»» 2020-09-25T13:29:45+00:00

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση [...]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» 2020-09-24T12:37:12+00:00

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» – Κωδικός Πρόσκλησης: ΚΕ-ΠΕΛ-03 / αα ΟΠΣ:4265

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για [...]

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» – Κωδικός Πρόσκλησης: ΚΕ-ΠΕΛ-03 / αα ΟΠΣ:4265 2020-09-15T12:03:05+00:00

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσική κληρονομιάς» – Κωδικός Πρόσκλησης: ΟΧΕ4/ αα ΟΠΣ:4223

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων [...]

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσική κληρονομιάς» – Κωδικός Πρόσκλησης: ΟΧΕ4/ αα ΟΠΣ:4223 2020-09-10T15:25:38+00:00

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΟΧΕ3/ αα ΟΠΣ:4221

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων [...]

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΟΧΕ3/ αα ΟΠΣ:4221 2020-09-10T13:50:50+00:00

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΟΧΕ2 / αα ΟΠΣ:4213

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων [...]

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΟΧΕ2 / αα ΟΠΣ:4213 2020-09-10T13:46:30+00:00

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Κατασκευή / βελτίωση υποδομών άθλησης» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΟΧΕ1 / αα ΟΠΣ:4194

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων [...]

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Κατασκευή / βελτίωση υποδομών άθλησης» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΟΧΕ1 / αα ΟΠΣ:4194 2020-09-10T13:41:02+00:00

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΠΕΛ96

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020 η [...]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΠΕΛ96 2020-09-03T15:15:13+00:00