Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» – κωδ. 5007915.

//Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» – κωδ. 5007915.

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» – κωδ. 5007915.

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης από12-02-2021 στις 12-10-2021.

Δείτε εδώ την Εντεταγμένη Πράξη

 

 

2021-02-25T13:06:30+00:00