Διαβούλευση για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027

//Διαβούλευση για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027

Διαβούλευση για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαβούλευσης και σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποίησε από σήμερα 26 Ιανουαρίου Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://pelop.espa2127.gr/ . Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, οι Πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι μόνο μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους στο αναλυτικό ερωτηματολόγιο του συνδέσμου συμμετέχοντας ενεργά στο Σχεδιασμό του νέου Προγράμματος. Παράλληλα, παρέχεται εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί όλων των επίσημων κειμένων που βρίσκονται σε ισχύ προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση για το πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.

Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα είναι ενεργή μέχρι την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει αποδελτίωση των απόψεων των συμμετεχόντων.

2021-01-27T11:39:35+00:00