Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας» – ΟΠΣ 5052202

//Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας» – ΟΠΣ 5052202

Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας» – ΟΠΣ 5052202

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης έως τις 05/03/2022.

Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2020-12-29T13:26:41+00:00