Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

//Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020 Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Προώθησης στην Απασχόληση περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020.

Δείτε εδώ την απόφαση

2020-12-28T13:07:30+00:00