Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’» – ΟΠΣ 5045793

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’» – ΟΠΣ 5045793

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’» – ΟΠΣ 5045793

Η Τροποποίηση αφορά τη μείωση οικονομικού αντικειμένου λόγω αλλαγής στο καθεστώς απασχόλησης του ψυχιάτρου και της νοσηλεύτριας, βάσει της αιτιολογικής έκθεσης, συνημμένης στο υποβληθέν τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τον Δικαιούχο.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-10-06T16:56:17+00:00