Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ86

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ86

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ86

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 28/08/2020.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2020-07-24T13:40:45+00:00