Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19» – ΠΕΛ92

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19» – ΠΕΛ92

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19» – ΠΕΛ92

Μικρή περιγραφή:

Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων:

  1. Για την ενίσχυση της ετοιμότητας των φορέων υγείας της διαχείρισης και της ικανότητας αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
  2. Για την ανάληψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων και πολιτικών περιορισμού της διάδοσης, αντιμετώπισης της επιδημίας, περίθαλψης των κρουσμάτων, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στις μονάδες υγείας, στο προσωπικό:
  • σε όλες τις φάσεις της υγειονομικής κρίσης: συνεχής επαγρύπνηση – ετοιμότητα- διαχείριση της εν εξελίξει κρίσης – έλεγχος αναζωπύρωσης – διαχείριση συνεπειών
  • πρόληψη και αντιμετώπιση συνεπειών σε άτομα με χρόνιες νόσους
  • πρόληψης και αντιμετώπισης των αναδυόμενων κινδύνων σωματικής και ψυχικής υγείας που ελλοχεύουν ως παράπλευρες συνέπειες τόσο κατά την διάρκεια όσο και στην ύφεση μιας υγειονομικής κρίσης.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία

2020-07-21T13:14:25+00:00