Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ88

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ88

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ88

Η τροποποίηση της πρόσκλησης αφορά την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως τις 20/08/2020.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2020-07-14T14:04:03+00:00