Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος»» – ΠΕΛ90

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος»» – ΠΕΛ90

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος»» – ΠΕΛ90

Μικρή περιγραφή:

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, αναφέρονται σε αστικά κέντρα ή/και οικισμούς με αστικές λειτουργίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που ανήκουν σε Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό που υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους και στις οποίες δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ, ΟΧΕ).

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία

2020-06-22T10:13:28+00:00