Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. ΑΡΙΟΣν» – ΟΠΣ 5029306

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. ΑΡΙΟΣν» – ΟΠΣ 5029306

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. ΑΡΙΟΣν» – ΟΠΣ 5029306

Μικρή περιγραφή:

Το έργο αφορά στην κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος διώροφης οικοδομής με υπόγειο, για χρήση τόσο Νηπιαγωγείου όσο και Δημοτικού Σχολείου στην Τοπική Κοινότητα Άριος. Σκοπός του έργου είναι να καλυφθεί η ανάγκη στέγασης του υπάρχοντος Νηπιαγωγείου, το οποίο σήμερα συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το αντίστοιχο Δημοτικό Σχολείο και παράλληλα να καλυφθούν οι ελλείψεις που παρουσιάζονται σε επίπεδο αιθουσών και χώρων υγιεινής.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-05-08T12:16:18+00:00