Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων» – ΠΕΛ88

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων» – ΠΕΛ88

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων» – ΠΕΛ88

Μικρή περιγραφή:

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία

2020-04-30T10:52:23+00:00