Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων δομών και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

//Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων δομών και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων δομών και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων δομών και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 κατά την μερική ή πλήρη αναστολή λειτουργίας τους στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Το άρθρο 17 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγκεκριμένα στις πράξεις δομών – η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί μερικώς ή πλήρως, στη δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», καθώς και στις δράσεις για την ενίσχυση σχολικών και εκπαιδευτικών δομών που περιλαμβάνουν και μισθοδοσία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών.

Παρατίθενται το κείμενο της από 30-3-2020 ΠΝΠ, ΚΥΑ, εγκύκλιοι και διευκρινιστικά κείμενα:

Για την Δράση της Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ: https://www.eetaa.gr/

2020-04-27T11:41:10+00:00