Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον Ρομά, (επιδότηση ενοικίου στέγασης)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ81

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον Ρομά, (επιδότηση ενοικίου στέγασης)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ81

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον Ρομά, (επιδότηση ενοικίου στέγασης)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ81

Τροποποίηση ως προς την Λήξη Υποβολής: 31/07/2020

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2020-03-18T13:56:03+00:00